Hebben mijn medewerkers adembescherming nodig?

Hebben mijn medewerkers adembescherming nodig?

Wanneer je een nieuw bedrijf opzet zal geïnventariseerd moeten worden welke persoonlijke beschermingsmiddelen jij en je personeel nodig hebben. Dit zal gedaan worden door de preventiemedewerker tijdens de RI&E. Hierbij wordt ook gekeken of adembeschermingsmiddelen nodig zijn. Het hoofddoel van de adembescherming is dat je personeel geen gevaarlijke stoffen inademen. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van filters of de mogelijkheid om onafhankelijke lucht in te ademen.

Wanneer is adembescherming nodig?

Adembescherming is nodig wanneer er problemen zijn met de lucht in een ruimte. Vaak wordt dit in eerste instantie opgelost door middel van een collectieve oplossing bij de bron. Blijkt deze oplossing niet voldoende bescherming te bieden dan zijn extra middelen nodig om je personeel en bezoekers te beschermen. Het meest voorkomende probleem is dat er gevaarlijke stoffen in de lucht zweven. Deze kunnen voorkomen in verschillende vormen zoals stof, gassen en dampen. Deze moeten uit je adem gefilterd worden om veilig adem te kunnen halen. Daarnaast kan het dat de lucht te weinig zuurstof bevat. Uiteraard is dit ook zeer gevaarlijk en moeten er in dit geval extra preventiemiddelen ingezet worden om veilig te kunnen ademen.

Welke adembescherming hebben mijn medewerkers nodig?

Dit verschilt per sector, per bedrijf en per ruimte. Hier is dus geen eenduidig antwoord op te geven. Het selecteren van de juiste bescherming vereist zeer specialistische kennis. Er zijn veel verschillende soorten bescherming welke allemaal hun eigen specifieke voordelen hebben. De keuze hangt onder andere af van de luchtkwaliteit en de bedreigende stoffen in de lucht. Deze worden vaak in beeld gebracht tijdens de Risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E). Zo kan het voorkomen dat enkel een mondkapje al voldoet. Wanneer de waardes gevaarlijker zijn kan het zelfs nodig zijn een gezicht bedekkend masker te dragen. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van onafhankelijke lucht.

Waar moet ik op letten?

Het beschikbaar stellen van adembescherming is één, nu moet je er nog op toezien dat het gebruikt wordt en goed past. Tegenwoordig zijn er externe bedrijven die je hierop kunt laten toezien. Zij zullen controles uitvoeren om te kijken of de middelen goed gebruikt en onderhouden worden.…